The   trusted  source  for  procuring  genuine   Rudraksha      Yantra      Shaligram      Shankha      Parad      Sphatika      Rosary      Vedic Book Store     
Vedic Remedies

Rudraksha

Yantra

Shaligram

Shankha

Parad

Sphatika

Rosary

Vedic Book Store

 
Book Store

Vedic Book StoreSno Book Name Price (INR) Discounted
Price (INR)
 
1
1000 Names of Vishnu
295.00   265.00  
2
765 Notabl Horoscopes
315.00   283.00  
3
Aayu Nirnaya
300.00   270.00  
4
Abhinava Samudra Vijnana
250.00   225.00  
5
Acharya Varahmihir ka Jyotish me Yogdan
400.00   360.00  
6
Anisht Grah (Karan aur Nivaran)
80.00   72.00  
7
Ank Vidya Rahasya
80.00   72.00  
8
Anka Chamatkar (Numerology for all)
80.00   72.00  
9
Ankon mein chipa Bhavishya
80.00   72.00  
10
Arudha System of Prediction
125.00   112.00  
11
Ashtakavarga
250.00   225.00  
12
Ashtakavarga Mahanibandha
300.00   270.00  
13
Astrological Applications of Kota Chakra and Sanghatta Chakra
125.00   112.00  
14
Ayurvedic Astrology
195.00   175.00  
Out of Stock
15
Balabodha Jyotisham
60.00   54.00  
16
Bhaargava Naadika
315.00   283.00  
17
Bhagya Triveni
60.00   54.00  
18
Bhartiya Jyotish Vigyan
375.00   337.00  
19
Bhava Deepika
50.00   45.00  
20
Bhava Manjari
100.00   90.00  
21
Bhavartha Ratnakar
50.00   45.00  
22
Bhrigu Naadi Principles
200.00   180.00  
23
Bhrigu Nandi Nadi
350.00   315.00  
24
Bhrigu Sutram
100.00   90.00  
25
Bhuvan Deepika
40.00   36.00  
26
Bhuvan Deepika
80.00   72.00  
27
Bhuvan Deepika
60.00   54.00  
28
Bija Ganitam
160.00   144.00  
29
Book of Gemstones
100.00   90.00  
Out of Stock
30
Brihad Jyotish Sara
150.00   135.00  
31
Brihat Jataka
495.00   445.00  
Out of Stock
32
Brihat Jataka
200.00   180.00  
33
Brihat Jataka
300.00   270.00  
34
Brihat Jataka
200.00   180.00  
Out of Stock
35
Brihat Parashara Hora Shastra (set of 2 vols.)
800.00   720.00  
36
Brihat Parashara Hora Shastra (set of 2 vols.)
800.00   720.00  
37
Brihat Parashara Hora Shastra (set of 2 vols.)
1,000.00   900.00  
38
Brihat Samhita
300.00   270.00  
39
Brihat Samhita (set of 2 vols.)
1,000.00   900.00  
40
Brihat Samhita (set of 2 vols.)
1,490.00   1,341.00  
Out of Stock
41
Brihat Samhita (set of 2 vols.)
1,000.00   800.00  
42
Chamatkar Chintamani
25.00   22.00  
43
Chamatkar Chintamani
150.00   135.00  
Out of Stock
44
Chandrakala Nadi
50.00   45.00  
45
Classic Tales from Mystic India
225.00   202.00  
46
Comprehensive Prediction by Divisional Charts
400.00   360.00  
47
Crux of Vedic Astrology (Timing of Events)
400.00   360.00  
48
Daivajna Vallabha
60.00   54.00  
49
Daivajna Vallabha
80.00   72.00  
50
Dashaphal Darpan
300.00   270.00  
51
Dashaphal Rahasya
80.00   72.00  
52
Dattatreya Tantra
100.00   90.00  
53
Deva Keralam (set of 3 vols.)
1,200.00   1,080.00  
54
Doctrines of Suka Nadi
100.00   90.00  
55
Durlabh Kundali Sangrah
250.00   225.00  
56
Encyclopedia of Vedic Astrology : Planets, Signs & Houses
375.00   337.00  
57
Encyclopedia of Vedic Astrology : Prashna
250.00   225.00  
58
Encyclopedia of Vedic Astrology : Vargas
250.00   225.00  
59
Encyclopedia of Vedic Astrology : Yogas
300.00   270.00  
60
Facets of Marriage and the 7th House
195.00   175.00  
61
Financial Astrology
300.00   270.00  
62
Ganesh
150.00   135.00  
63
Garga Hora
100.00   90.00  
64
Garga Manorama
15.00   13.00  
65
Gauri Jatakam
10.00   9.00  
66
Gita Wisdom
199.00   179.00  
67
Gochar Vichar
80.00   72.00  
68
Grah shanti Deepika
300.00   300.00  
Out of Stock
69
Graha Laghavam
165.00   148.00  
70
Gyan Pradeepika
150.00   150.00  
Out of Stock
71
Hanunman
150.00   135.00  
72
Hast Pariksha (Palmistry for all)
80.00   72.00  
73
Hasta rekhaein Bolti Hain -PB
60.00   54.00  
74
Hindu Gods & Goddesses
225.00   202.00  
75
Hora Makarand
150.00   135.00  
76
Hora Sara
250.00   225.00  
77
Hora Shatak
100.00   90.00  
78
Horary Astrology
225.00   202.00  
79
Horary Astrology and Cuspal Interlinks
375.00   337.00  
Out of Stock
80
Improve Your Memory and Intelligence
80.00   72.00  
Out of Stock
81
Jaimini Astrology
50.00   45.00  
Out of Stock
82
Jaimini Sutram
350.00   315.00  
83
Jaimini Sutram
250.00   225.00  
84
Jaimini Sutramritam
150.00   135.00  
Out of Stock
85
Jaiminisutram
75.00   67.00  
86
Jaiminisutras
150.00   135.00  
87
Jatak Satyacharya
100.00   90.00  
88
Jataka Alankar
80.00   72.00  
89
Jataka Alankara
30.00   27.00  
90
Jataka Alankara
35.00   31.00  
Out of Stock
91
Jataka Bharanam
400.00   360.00  
Out of Stock
92
Jataka Bhushanam
200.00   180.00  
93
Jataka Desh Marga
100.00   90.00  
94
Jataka Parijat (set of 2 vols.)
600.00   540.00  
95
Jataka Parijat (set of 3 vols.)
900.00   810.00  
96
Jataka Parijata (set of 2 vols.)
600.00   540.00  
97
Jataka Saardeepa (set of 2 vols.)
600.00   540.00  
98
Jataka Tatva
225.00   202.00  
99
Jataka Tatvam
250.00   225.00  
100
Jatakakrodam
125.00   112.00  
101
Jathaka Sara Dheepa (set of 2 vols.)
600.00   540.00  
Out of Stock
102
Jyotirganitam
425.00   382.00  
103
Jyotirvigyan Shabdakosha
400.00   360.00  
104
Jyotish Kaumudi
200.00   200.00  
105
Jyotish Sarvasva
300.00   270.00  
106
Jyotish Siddhant Panchakam
450.00   405.00  
107
Jyotish Yoga
80.00   72.00  
108
Kaala Chakra dasha
375.00   337.00  
109
Kalamsa & Cuspal Interlinks Theory
375.00   337.00  
110
Kali
150.00   135.00  
111
Karana Kutuhalam
95.00   85.00  
112
Karma
150.00   135.00  
Out of Stock
113
Key to Learn Sub Sub and Cuspal Interlinks theory
300.00   270.00  
114
Khetakautukam
20.00   18.00  
115
Krishi Parashara
80.00   72.00  
116
Krishna
150.00   135.00  
117
Laghu Jatakam
65.00   58.00  
118
Laghu Parashari
120.00   108.00  
119
Laghu Parashari
150.00   135.00  
120
Laghu Parashari with Jataka Chandrika
275.00   247.00  
121
Lagna Ratnakar (Brihad Lagna Jatakam)
10.00   9.00  
122
Lagna Varahi
10.00   9.00  
123
Lagna Viveka
10.00   9.00  
124
Lal Kitab
500.00   450.00  
Out of Stock
125
Lal Kitab
120.00   108.00  
126
Lilavati
195.00   175.00  
127
Maansagri (set of 2 vols.)
750.00   675.00  
128
Maha mrityunjaya
80.00   72.00  
129
Maheshwar Tantra
100.00   90.00  
130
Manasagari (Sachitra)
170.00   153.00  
131
Mangal Kab Shubh Kab Ashubh
150.00   150.00  
132
Mantra Shakti
100.00   90.00  
133
Manushyalaya Chandrika
225.00   202.00  
134
Manusmriti
400.00   360.00  
135
Mayamatam (set of 2 vols.)
900.00   810.00  
136
Medical Astrology
225.00   202.00  
137
Methodology for Handling Astrological Queries
250.00   225.00  
138
Muhurta Chintamani
175.00   157.00  
Out of Stock
139
Muhurta Chintamani
90.00   81.00  
140
Muhurta Chintamani
300.00   270.00  
141
Muhurta Deepak
75.00   67.00  
142
Muhurta Kalpadrum
200.00   180.00  
143
Muhurta Martanda
125.00   112.00  
144
Muhurta Tattvam
250.00   225.00  
145
Mundane Astrology
275.00   247.00  
146
Mystical Formulae - Mantras
300.00   270.00  
147
Mystical Formulae - Yantras
325.00   292.00  
148
Mystics of Sarvato Bhadra Chakra and Astrological Prediction
150.00   135.00  
149
Mystics of Vaastu Sastra with Astrological Remedial Measures
150.00   135.00  
150
Nakshatra Based Predictions with Dasa Predictions
275.00   247.00  
151
Nakshatra based Predictions with Remedial Measures
300.00   270.00  
152
Nakshatra Phal Darpan
80.00   72.00  
153
Nakshatra Vijnana
95.00   85.00  
154
Narayana dasa
135.00   121.00  
Out of Stock
155
Nashta Jatakam
80.00   72.00  
156
Nasta Jatakam
100.00   90.00  
157
Navamsa in Astrology
175.00   157.00  
158
Panchadhyayi
200.00   200.00  
Out of Stock
159
Panchasiddhantika
225.00   202.00  
160
Phala Deepika
150.00   135.00  
Out of Stock
161
Phaladeepika
250.00   225.00  
Out of Stock
162
Phaldeepika
895.00   805.00  
163
Phaldeepika
300.00   270.00  
164
Planetary Aspects in Astrology
200.00   180.00  
165
Pramana Manjari
120.00   108.00  
166
Prasava Chintamani
100.00   90.00  
167
Prashna Gyan
80.00   72.00  
168
Prashna Marg (set of 2 vols.)
400.00   360.00  
169
Prashna Marg (set of 2 vols.)
840.00   756.00  
170
Prashna Sandarshanam
200.00   200.00  
171
Prashna Vidya
80.00   72.00  
172
Prashnamarga (set of 2 vols.)
400.00   360.00  
173
Prayogik Tantra
100.00   100.00  
174
Predict with Dashamsha
225.00   202.00  
175
Predict with Saptamsha
300.00   270.00  
176
Predicting Thrgough Jaimini Astrology
210.00   189.00  
Out of Stock
177
Predicting through Navamsa and Nadi Astrology
175.00   157.00  
178
Principles of Palmistry (set of 2 vols.)
500.00   450.00  
179
Purvakalamrit
150.00   135.00  
180
Rahu and Ketu
135.00   121.00  
181
Rahu Ketu Kab Shubh Kab Ashubh
80.00   80.00  
Out of Stock
182
Ratna Pradeep
150.00   135.00  
183
Revelations of Medical Astrology
280.00   252.00  
Out of Stock
184
Roga Marga : A Unique Ayurvedic Approach
200.00   180.00  
185
Roga Marga : The Strength of Ayurvedic Treatment
250.00   225.00  
186
Roots of Naadi Astrology
350.00   315.00  
187
Rudrayamal Tantra
250.00   225.00  
188
Samrangan Sutradhar (set of 2 vols.)
2,000.00   1,800.00  
Out of Stock
189
Samvatsar Sanhita
200.00   200.00  
190
Sanketa Nidhi
100.00   90.00  
191
Sapta Rishi Nadi
80.00   72.00  
192
Saral Trikonamiti
225.00   202.00  
193
Saravali
425.00   382.00  
194
Saravali
350.00   315.00  
195
Saravali (set of 2 vols.) - PB
600.00   540.00  
196
Sarvartha Chintamani
425.00   382.00  
197
Sarvartha Chintamani (set of 2 vols.)
600.00   540.00  
198
Satya Jatakam
100.00   90.00  
199
Saundarya Lahri
180.00   180.00  
Out of Stock
200
Saundarya Lahri
200.00   180.00  
201
Secrets of Birth Time Rectification
100.00   90.00  
202
Shad Bala
300.00   270.00  
203
Shambhu Hora Prakash
250.00   225.00  
204
Shani Nirarthak Bhay and Bhranti
200.00   200.00  
205
Shat Panchasika
25.00   22.00  
206
Shatpanchashika
80.00   72.00  
207
Shilpa Shastre Ayurveda
115.00   103.00  
208
Shilpadeepaka
125.00   112.00  
209
Shilpashastram
75.00   67.00  
210
Shri Batuk Bhairav Sadhana
200.00   200.00  
Out of Stock
211
Shri Dhan Dhanya Siddhi
200.00   200.00  
212
Shri Mani Bhadra Sadhana
200.00   200.00  
213
Shri Sarvarthachintamani (set of 2 vols.)
795.00   715.00  
Out of Stock
214
Siddha Mantra Sangrah
300.00   300.00  
215
Siddha Tantra Sangrah
300.00   300.00  
Out of Stock
216
Siddha Yantra Sangrah
300.00   300.00  
Out of Stock
217
Siddhant Shekhar
650.00   585.00  
218
Spiritual India Hand Book
395.00   355.00  
Out of Stock
219
Sukhi Aivam Smarddha Jeevan
200.00   200.00  
220
Swara Chintamani
65.00   58.00  
221
Tajaka Vijnana
175.00   157.00  
222
Tajika Neelkanthi
200.00   180.00  
223
Tajika Neelkanthi
300.00   270.00  
224
Tantra Darshan
300.00   300.00  
Out of Stock
225
Tantra Shakti
100.00   90.00  
226
The Art of Interpreting Horoscopes
325.00   292.00  
227
The art of Matching Charts
150.00   135.00  
Out of Stock
228
The art of Prediction in Astrology
295.00   265.00  
Out of Stock
229
The Astrology of Seers
250.00   225.00  
Out of Stock
230
The Bhagavad Gita (Set of vols.2)
495.00   445.00  
Out of Stock
231
The Mantram Handbook
250.00   225.00  
Out of Stock
232
The Nakshatras
300.00   270.00  
Out of Stock
233
The Upanishads
299.00   269.00  
Out of Stock
234
Three Hundred Important Combinations
195.00   175.00  
235
True Astrology
300.00   270.00  
236
Uljhe Prashna Suljhe Uttar
100.00   90.00  
237
Upadesa Sutras
300.00   270.00  
238
Upay Bhagyodaya
250.00   250.00  
Out of Stock
239
Uttara Kalamrita
150.00   135.00  
240
Uttara Kalamrita
80.00   72.00  
Out of Stock
241
Uttara Kalamrita
200.00   180.00  
Out of Stock
242
Varga Chakra
250.00   225.00  
Out of Stock
243
Varshaphala Vichar
80.00   72.00  
244
Varshayogavali
25.00   22.00  
245
Vastu Astrology and Architecture
345.00   310.00  
246
Vastu Kalpalata
150.00   135.00  
247
Vastu Manjari
285.00   256.00  
248
Vastu Mimansa
250.00   250.00  
Out of Stock
249
Vastu Ratnakar (with Ahibala Chakra)
110.00   99.00  
250
Vastu Sarvasva
300.00   270.00  
251
Vastu Uddharadhorani
150.00   135.00  
252
Vastu Vidya
250.00   225.00  
253
Vedanga Jyotisham
200.00   180.00  
254
Vedanga Jyotisham
300.00   270.00  
255
Vedic Astro Numerology
375.00   337.00  
256
Vedic Astrology An Integrated Approach
375.00   337.00  
257
Vedic Astrology in Money Matters
375.00   337.00  
258
Vedic Remedies in Astrology
375.00   337.00  
259
Vimshottari and Udu Dasas
225.00   202.00  
Out of Stock
260
Vivaha Vrindavana
75.00   67.00  
261
Vridha Yavana Jataka (set of 2 vols.)
800.00   720.00  
262
Vyapaar Ratna
350.00   315.00  
263
Vyavharika Jyotishatatvam
85.00   76.00  
264
Vyavsay Ka Chunav
80.00   72.00  
265
Yantra Chintamani
35.00   31.00  
266
Yantra Mahima
330.00   297.00  
267
Yantra Shakti
150.00   135.00  
268
Yoga Yatra
200.00   180.00  
269
Yogas - The Marvels of Hindu Astrology (The Celestial Entrities in Action)
250.00   225.00  
270
Yogini Dasha
175.00   157.00  
271
Your True Horoscope (Birth Time rectification)
350.00   315.00  
About Us Contact Us Privacy Statment Term of Use Tell a Friend Feedback
Copyright © 2007-2016, Parashara Vedic Solutions